cdf_util.c 8.85 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include "dmemory.h"
#include "cdi.h"
#include "cdf_util.h"
6
#include "error.h"
7
8


9
void str_tolower(char *str)
10
11
12
13
14
15
{
 if ( str )
  for ( size_t i = 0; str[i]; ++i )
   str[i] = (char)tolower((int)str[i]);
}

16
17
18
19
20
21
22
23
24
bool str_is_equal(const char *vstr, const char *cstr)
{
 bool is_equal = false;
 size_t clen = (cstr != NULL) ? strlen(cstr) : 0;

 if ( vstr && *vstr ) is_equal = (memcmp(vstr, cstr, clen) == 0);

 return is_equal;
}
25
26
27
28
29
30
31

int get_timeunit(size_t len, const char *ptu)
{
 int timeunit = -1;

 if ( len > 2 )
  {
32
33
34
35
36
37
38
   if   ( str_is_equal(ptu, "sec") )      timeunit = TUNIT_SECOND;
   else if ( str_is_equal(ptu, "minute") )     timeunit = TUNIT_MINUTE;
   else if ( str_is_equal(ptu, "hour") )      timeunit = TUNIT_HOUR;
   else if ( str_is_equal(ptu, "day") )      timeunit = TUNIT_DAY;
   else if ( str_is_equal(ptu, "month") )     timeunit = TUNIT_MONTH;
   else if ( str_is_equal(ptu, "calendar_month") ) timeunit = TUNIT_MONTH;
   else if ( str_is_equal(ptu, "year") )      timeunit = TUNIT_YEAR;
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
  }
 else if ( len == 1 )
  {
   if ( ptu[0] == 's' ) timeunit = TUNIT_SECOND;
  }

 return timeunit;
}


bool is_time_units(const char *timeunits)
{
51
52
53
54
55
56
57
 bool status = str_is_equal(timeunits, "sec")
       || str_is_equal(timeunits, "minute")
       || str_is_equal(timeunits, "hour")
       || str_is_equal(timeunits, "day")
       || str_is_equal(timeunits, "month")
       || str_is_equal(timeunits, "calendar_month")
       || str_is_equal(timeunits, "year");
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

 return status;
}


bool is_timeaxis_units(const char *timeunits)
{
 bool status = false;

 size_t len = strlen(timeunits);
 char *tu = (char *) Malloc((len+1)*sizeof(char));
 memcpy(tu, timeunits, (len+1) * sizeof(char));
 char *ptu = tu;

 for ( size_t i = 0; i < len; i++ ) ptu[i] = (char)tolower((int)ptu[i]);

 int timeunit = get_timeunit(len, ptu);
 if ( timeunit != -1 )
  {
   while ( ! isspace(*ptu) && *ptu != 0 ) ptu++;
   if ( *ptu )
    {
     while ( isspace(*ptu) ) ptu++;

82
83
     int timetype = str_is_equal(ptu, "as") ? TAXIS_ABSOLUTE :
             str_is_equal(ptu, "since") ? TAXIS_RELATIVE : -1;
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

     status = timetype != -1;
    }
  }

 Free(tu);

 return status;
}


bool is_height_units(const char *units)
{
 bool status = false;
 int u0 = units[0];

 if ( (u0=='m' && (!units[1] || strncmp(units, "meter", 5) == 0)) ||
    (!units[2] && units[1]=='m' && (u0=='c' || u0=='d' || u0=='k')) )
  {
   status = true;
  }

 return status;
}


bool is_pressure_units(const char *units)
{
 bool status = false;

 if ( strncmp(units, "millibar", 8) == 0 ||
    strncmp(units, "mb", 2)    == 0 ||
    strncmp(units, "hectopas", 8) == 0 ||
    strncmp(units, "hPa", 3)   == 0 ||
    strncmp(units, "Pa", 2)    == 0 )
  {
   status = true;
  }

 return status;
}


bool is_DBL_axis(/*const char *units,*/ const char *longname)
{
 bool status = false;

 if ( strcmp(longname, "depth below land")     == 0 ||
    strcmp(longname, "depth_below_land")     == 0 ||
    strcmp(longname, "levels below the surface") == 0 )
  {
   /*
   if ( strcmp(ncvars[ncvarid].units, "cm") == 0 ||
      strcmp(ncvars[ncvarid].units, "dm") == 0 ||
      strcmp(ncvars[ncvarid].units, "m") == 0 )
   */
    status = true;
  }

 return status;
}


bool is_depth_axis(const char *stdname, const char *longname)
{
 bool status = false;

 if ( strcmp(stdname, "depth") == 0 )
  status = true;
 else
  if ( strcmp(longname, "depth_below_sea") == 0 ||
     strcmp(longname, "depth below sea") == 0 )
   {
    status = true;
   }

 return status;
}


bool is_height_axis(const char *stdname, const char *longname)
{
 bool status = false;

 if ( strcmp(stdname, "height") == 0 )
  status = true;
 else
  if ( strcmp(longname, "height") == 0 ||
     strcmp(longname, "height above the surface") == 0 )
   {
    status = true;
   }

 return status;
}


bool is_lon_axis(const char *units, const char *stdname)
{
 bool status = false;
 char lc_units[16];

 memcpy(lc_units, units, 15);
 lc_units[15] = 0;
188
 str_tolower(lc_units);
189

190
191
 if ( (str_is_equal(lc_units, "degree") || str_is_equal(lc_units, "radian")) &&
    (str_is_equal(stdname, "grid_longitude") || str_is_equal(stdname, "longitude")) )
192
193
194
195
  {
   status = true;
  }

196
197
 if ( status == false && str_is_equal(lc_units, "degree") &&
    !str_is_equal(stdname, "grid_latitude") && !str_is_equal(stdname, "latitude") )
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
  {
   int ioff = 6;
   if ( lc_units[ioff] == 's' ) ioff++;
   if ( lc_units[ioff] == '_' ) ioff++;
   if ( lc_units[ioff] == 'e' ) status = true;
  }

 return status;
}


bool is_lat_axis(const char *units, const char *stdname)
{
 bool status = false;
 char lc_units[16];

 memcpy(lc_units, units, 15);
 lc_units[15] = 0;
216
 str_tolower(lc_units);
217

218
219
 if ( (str_is_equal(lc_units, "degree") || str_is_equal(lc_units, "radian")) &&
    (str_is_equal(stdname, "grid_latitude") || str_is_equal(stdname, "latitude")) )
220
221
222
223
  {
   status = true;
  }

224
225
 if ( status == false && str_is_equal(lc_units, "degree") &&
    !str_is_equal(stdname, "grid_longitude") && !str_is_equal(stdname, "longitude") )
226
227
228
229
230
231
232
233
234
  {
   int ioff = 6;
   if ( lc_units[ioff] == 's' ) ioff++;
   if ( lc_units[ioff] == '_' ) ioff++;
   if ( lc_units[ioff] == 'n' || lc_units[ioff] == 's' ) status = true;
  }

 return status;
}
235
236


237
238
bool is_x_axis(const char *units, const char *stdname)
{
Uwe Schulzweida's avatar
Uwe Schulzweida committed
239
 (void)units;
240
 return (strcmp(stdname, "projection_x_coordinate") == 0);
241
242
243
244
245
}


bool is_y_axis(const char *units, const char *stdname)
{
Uwe Schulzweida's avatar
Uwe Schulzweida committed
246
 (void)units;
247
 return (strcmp(stdname, "projection_y_coordinate") == 0);
248
249
250
}


251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
void set_gridtype(const char *attstring, int *gridtype)
{
 if   ( strcmp(attstring, "gaussian reduced") == 0 )
  *gridtype = GRID_GAUSSIAN_REDUCED;
 else if ( strcmp(attstring, "gaussian") == 0 )
  *gridtype = GRID_GAUSSIAN;
 else if ( strncmp(attstring, "spectral", 8) == 0 )
  *gridtype = GRID_SPECTRAL;
 else if ( strncmp(attstring, "fourier", 7) == 0 )
  *gridtype = GRID_FOURIER;
 else if ( strcmp(attstring, "trajectory") == 0 )
  *gridtype = GRID_TRAJECTORY;
 else if ( strcmp(attstring, "generic") == 0 )
  *gridtype = GRID_GENERIC;
 else if ( strcmp(attstring, "cell") == 0 )
  *gridtype = GRID_UNSTRUCTURED;
 else if ( strcmp(attstring, "unstructured") == 0 )
  *gridtype = GRID_UNSTRUCTURED;
 else if ( strcmp(attstring, "curvilinear") == 0 )
  *gridtype = GRID_CURVILINEAR;
271
272
273
274
275
276
 else if ( strcmp(attstring, "sinusoidal") == 0 )
  ;
 else if ( strcmp(attstring, "laea") == 0 )
  ;
 else if ( strcmp(attstring, "lcc2") == 0 )
  ;
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
 else if ( strcmp(attstring, "linear") == 0 ) // ignore grid type linear
  ;
 else
  {
   static bool warn = true;
   if ( warn )
    {
     warn = false;
     Warning("NetCDF attribute grid_type='%s' unsupported!", attstring);
    }
  }
}


void set_zaxistype(const char *attstring, int *zaxistype)
{
 if   ( strcmp(attstring, "toa") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_TOA;
 else if ( strcmp(attstring, "cloudbase") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_CLOUD_BASE;
 else if ( strcmp(attstring, "cloudtop") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_CLOUD_TOP;
 else if ( strcmp(attstring, "isotherm0") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_ISOTHERM_ZERO;
 else if ( strcmp(attstring, "seabottom") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_SEA_BOTTOM;
 else if ( strcmp(attstring, "lakebottom") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_LAKE_BOTTOM;
 else if ( strcmp(attstring, "sedimentbottom") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_SEDIMENT_BOTTOM;
 else if ( strcmp(attstring, "sedimentbottomta") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_SEDIMENT_BOTTOM_TA;
 else if ( strcmp(attstring, "sedimentbottomtw") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_SEDIMENT_BOTTOM_TW;
 else if ( strcmp(attstring, "mixlayer") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_MIX_LAYER;
 else if ( strcmp(attstring, "atmosphere") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_ATMOSPHERE;
 else
  {
   static bool warn = true;
   if ( warn )
    {
     warn = false;
     Warning("NetCDF attribute level_type='%s' unsupported!", attstring);
    }
  } 
}
314
315
316
317


void set_calendar(const char *attstring, int *calendar)
{
318
319
 if ( str_is_equal(attstring, "standard") ||
    str_is_equal(attstring, "gregorian") )
320
  *calendar = CALENDAR_STANDARD;
321
 else if ( str_is_equal(attstring, "none") )
322
  *calendar = CALENDAR_NONE;
323
 else if ( str_is_equal(attstring, "proleptic") )
324
  *calendar = CALENDAR_PROLEPTIC;
325
 else if ( str_is_equal(attstring, "360") )
326
  *calendar = CALENDAR_360DAYS;
327
328
 else if ( str_is_equal(attstring, "365") ||
      str_is_equal(attstring, "noleap") )
329
  *calendar = CALENDAR_365DAYS;
330
331
 else if ( str_is_equal(attstring, "366") ||
      str_is_equal(attstring, "all_leap") )
332
333
334
335
  *calendar = CALENDAR_366DAYS;
 else
  Warning("calendar >%s< unsupported!", attstring);
}