cdf_util.c 9.17 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include "dmemory.h"
#include "cdi.h"
#include "cdf_util.h"
6
#include "error.h"
7
8


9
char *strToLower(char *str)
10
{
11
12
 if (str)
  for (size_t i = 0; str[i]; ++i)
13
   str[i] = (char)tolower((int)str[i]);
14
15

 return str;
16
17
}

18

19
bool strIsEqual(const char *vstr, const char *cstr)
20
21
22
23
24
25
26
27
{
 bool is_equal = false;
 size_t clen = (cstr != NULL) ? strlen(cstr) : 0;

 if ( vstr && *vstr ) is_equal = (memcmp(vstr, cstr, clen) == 0);

 return is_equal;
}
28
29
30
31
32

int get_timeunit(size_t len, const char *ptu)
{
 int timeunit = -1;

33
34
 while ( isspace(*ptu) && len ) { ptu++; len--; }

35
36
 if ( len > 2 )
  {
37
38
39
40
41
42
43
   if   ( strIsEqual(ptu, "sec") )      timeunit = TUNIT_SECOND;
   else if ( strIsEqual(ptu, "minute") )     timeunit = TUNIT_MINUTE;
   else if ( strIsEqual(ptu, "hour") )      timeunit = TUNIT_HOUR;
   else if ( strIsEqual(ptu, "day") )      timeunit = TUNIT_DAY;
   else if ( strIsEqual(ptu, "month") )     timeunit = TUNIT_MONTH;
   else if ( strIsEqual(ptu, "calendar_month") ) timeunit = TUNIT_MONTH;
   else if ( strIsEqual(ptu, "year") )      timeunit = TUNIT_YEAR;
44
  }
45
 else if ( len == 1 && ptu[0] == 's' ) timeunit = TUNIT_SECOND;
46
47
48
49
50
51
52

 return timeunit;
}


bool is_time_units(const char *timeunits)
{
53
54
 while ( isspace(*timeunits) ) timeunits++; 

55
56
57
58
59
60
61
 bool status = strIsEqual(timeunits, "sec")
       || strIsEqual(timeunits, "minute")
       || strIsEqual(timeunits, "hour")
       || strIsEqual(timeunits, "day")
       || strIsEqual(timeunits, "month")
       || strIsEqual(timeunits, "calendar_month")
       || strIsEqual(timeunits, "year");
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

 return status;
}


bool is_timeaxis_units(const char *timeunits)
{
 bool status = false;

 size_t len = strlen(timeunits);
 char *tu = (char *) Malloc((len+1)*sizeof(char));
 memcpy(tu, timeunits, (len+1) * sizeof(char));
 char *ptu = tu;

 for ( size_t i = 0; i < len; i++ ) ptu[i] = (char)tolower((int)ptu[i]);

 int timeunit = get_timeunit(len, ptu);
 if ( timeunit != -1 )
  {
   while ( ! isspace(*ptu) && *ptu != 0 ) ptu++;
   if ( *ptu )
    {
     while ( isspace(*ptu) ) ptu++;

86
87
     int timetype = strIsEqual(ptu, "as") ? TAXIS_ABSOLUTE :
             strIsEqual(ptu, "since") ? TAXIS_RELATIVE : -1;
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

     status = timetype != -1;
    }
  }

 Free(tu);

 return status;
}


bool is_height_units(const char *units)
{
 int u0 = units[0];

Thomas Jahns's avatar
Thomas Jahns committed
103
104
 bool status
  = (u0=='m' && (!units[1] || strncmp(units, "meter", 5) == 0))
105
106
107
108
109
  || (!units[2] && units[1]=='m' && (u0=='c' || u0=='d' || u0=='k'))
  || (strncmp(units, "decimeter", 9) == 0)
  || (strncmp(units, "centimeter", 10) == 0)
  || (strncmp(units, "millimeter", 10) == 0)
  || (strncmp(units, "kilometer", 9) == 0);
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

 return status;
}


bool is_pressure_units(const char *units)
{
 bool status = false;

 if ( strncmp(units, "millibar", 8) == 0 ||
    strncmp(units, "mb", 2)    == 0 ||
    strncmp(units, "hectopas", 8) == 0 ||
    strncmp(units, "hPa", 3)   == 0 ||
    strncmp(units, "Pa", 2)    == 0 )
  {
   status = true;
  }

 return status;
}


bool is_DBL_axis(/*const char *units,*/ const char *longname)
{
 bool status = false;

 if ( strcmp(longname, "depth below land")     == 0 ||
    strcmp(longname, "depth_below_land")     == 0 ||
    strcmp(longname, "levels below the surface") == 0 )
  {
   /*
   if ( strcmp(ncvars[ncvarid].units, "cm") == 0 ||
      strcmp(ncvars[ncvarid].units, "dm") == 0 ||
      strcmp(ncvars[ncvarid].units, "m") == 0 )
   */
    status = true;
  }

 return status;
}


bool is_depth_axis(const char *stdname, const char *longname)
{
 bool status = false;

 if ( strcmp(stdname, "depth") == 0 )
  status = true;
 else
  if ( strcmp(longname, "depth_below_sea") == 0 ||
     strcmp(longname, "depth below sea") == 0 )
   {
    status = true;
   }

 return status;
}


bool is_height_axis(const char *stdname, const char *longname)
{
 bool status = false;

 if ( strcmp(stdname, "height") == 0 )
  status = true;
 else
  if ( strcmp(longname, "height") == 0 ||
     strcmp(longname, "height above the surface") == 0 )
   {
    status = true;
   }

 return status;
}


bool is_lon_axis(const char *units, const char *stdname)
{
 bool status = false;
 char lc_units[16];

 memcpy(lc_units, units, 15);
 lc_units[15] = 0;
193
 strToLower(lc_units);
194

195
196
 if ( (strIsEqual(lc_units, "degree") || strIsEqual(lc_units, "radian")) &&
    (strIsEqual(stdname, "grid_longitude") || strIsEqual(stdname, "longitude")) )
197
198
199
  {
   status = true;
  }
200
201
202
 else if ( strIsEqual(lc_units, "degree")
      && !strIsEqual(stdname, "grid_latitude")
      && !strIsEqual(stdname, "latitude") )
203
204
205
  {
   int ioff = 6;
   if ( lc_units[ioff] == 's' ) ioff++;
206
   if ( lc_units[ioff] == ' ' ) ioff++;
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
   if ( lc_units[ioff] == '_' ) ioff++;
   if ( lc_units[ioff] == 'e' ) status = true;
  }

 return status;
}


bool is_lat_axis(const char *units, const char *stdname)
{
 bool status = false;
 char lc_units[16];

 memcpy(lc_units, units, 15);
 lc_units[15] = 0;
222
 strToLower(lc_units);
223

224
225
 if ( (strIsEqual(lc_units, "degree") || strIsEqual(lc_units, "radian")) &&
    (strIsEqual(stdname, "grid_latitude") || strIsEqual(stdname, "latitude")) )
226
227
228
  {
   status = true;
  }
229
230
231
 else if ( strIsEqual(lc_units, "degree")
      && !strIsEqual(stdname, "grid_longitude")
      && !strIsEqual(stdname, "longitude") )
232
233
234
  {
   int ioff = 6;
   if ( lc_units[ioff] == 's' ) ioff++;
235
   if ( lc_units[ioff] == ' ' ) ioff++;
236
237
238
239
240
241
   if ( lc_units[ioff] == '_' ) ioff++;
   if ( lc_units[ioff] == 'n' || lc_units[ioff] == 's' ) status = true;
  }

 return status;
}
242
243


244
245
bool is_x_axis(const char *units, const char *stdname)
{
Uwe Schulzweida's avatar
Uwe Schulzweida committed
246
 (void)units;
247
 return (strcmp(stdname, "projection_x_coordinate") == 0);
248
249
250
251
252
}


bool is_y_axis(const char *units, const char *stdname)
{
Uwe Schulzweida's avatar
Uwe Schulzweida committed
253
 (void)units;
254
 return (strcmp(stdname, "projection_y_coordinate") == 0);
255
256
257
}


258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
void set_gridtype(const char *attstring, int *gridtype)
{
 if   ( strcmp(attstring, "gaussian reduced") == 0 )
  *gridtype = GRID_GAUSSIAN_REDUCED;
 else if ( strcmp(attstring, "gaussian") == 0 )
  *gridtype = GRID_GAUSSIAN;
 else if ( strncmp(attstring, "spectral", 8) == 0 )
  *gridtype = GRID_SPECTRAL;
 else if ( strncmp(attstring, "fourier", 7) == 0 )
  *gridtype = GRID_FOURIER;
 else if ( strcmp(attstring, "trajectory") == 0 )
  *gridtype = GRID_TRAJECTORY;
 else if ( strcmp(attstring, "generic") == 0 )
  *gridtype = GRID_GENERIC;
 else if ( strcmp(attstring, "cell") == 0 )
273
  *gridtype = GRID_UNSTRUCTURED;
274
 else if ( strcmp(attstring, "unstructured") == 0 )
275
  *gridtype = GRID_UNSTRUCTURED;
276
 else if ( strcmp(attstring, "curvilinear") == 0 )
277
  ;
278
279
 else if ( strcmp(attstring, "characterxy") == 0 )
  *gridtype = GRID_CHARXY;
280
281
282
283
284
285
 else if ( strcmp(attstring, "sinusoidal") == 0 )
  ;
 else if ( strcmp(attstring, "laea") == 0 )
  ;
 else if ( strcmp(attstring, "lcc2") == 0 )
  ;
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
 else if ( strcmp(attstring, "linear") == 0 ) // ignore grid type linear
  ;
 else
  {
   static bool warn = true;
   if ( warn )
    {
     warn = false;
     Warning("NetCDF attribute grid_type='%s' unsupported!", attstring);
    }
  }
}


void set_zaxistype(const char *attstring, int *zaxistype)
{
 if   ( strcmp(attstring, "toa") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_TOA;
 else if ( strcmp(attstring, "cloudbase") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_CLOUD_BASE;
 else if ( strcmp(attstring, "cloudtop") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_CLOUD_TOP;
 else if ( strcmp(attstring, "isotherm0") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_ISOTHERM_ZERO;
 else if ( strcmp(attstring, "seabottom") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_SEA_BOTTOM;
 else if ( strcmp(attstring, "lakebottom") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_LAKE_BOTTOM;
 else if ( strcmp(attstring, "sedimentbottom") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_SEDIMENT_BOTTOM;
 else if ( strcmp(attstring, "sedimentbottomta") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_SEDIMENT_BOTTOM_TA;
 else if ( strcmp(attstring, "sedimentbottomtw") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_SEDIMENT_BOTTOM_TW;
 else if ( strcmp(attstring, "mixlayer") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_MIX_LAYER;
 else if ( strcmp(attstring, "atmosphere") == 0 ) *zaxistype = ZAXIS_ATMOSPHERE;
 else
  {
   static bool warn = true;
   if ( warn )
    {
     warn = false;
     Warning("NetCDF attribute level_type='%s' unsupported!", attstring);
    }
  } 
}
323
324
325
326


void set_calendar(const char *attstring, int *calendar)
{
327
 if ( strIsEqual(attstring, "standard") )
328
  *calendar = CALENDAR_STANDARD;
329
 else if ( strIsEqual(attstring, "gregorian") )
Uwe Schulzweida's avatar
Uwe Schulzweida committed
330
  *calendar = CALENDAR_GREGORIAN;
331
 else if ( strIsEqual(attstring, "none") )
332
  *calendar = CALENDAR_NONE;
333
 else if ( strIsEqual(attstring, "proleptic") )
334
  *calendar = CALENDAR_PROLEPTIC;
335
 else if ( strIsEqual(attstring, "360") )
336
  *calendar = CALENDAR_360DAYS;
337
338
 else if ( strIsEqual(attstring, "365") ||
      strIsEqual(attstring, "noleap") )
339
  *calendar = CALENDAR_365DAYS;
340
341
 else if ( strIsEqual(attstring, "366") ||
      strIsEqual(attstring, "all_leap") )
342
343
344
345
  *calendar = CALENDAR_366DAYS;
 else
  Warning("calendar >%s< unsupported!", attstring);
}